Úvodní stránka


Bouzov a Velký Kosíř

Sobota 1.10.2016

Odjezd: 8:00 Zlín parkoviště vedle Velkého kina
8:15 Otrokovice zast. MHD u kostela
Návrat: cca 21:00 hod.
Cena zájezdu: dospělí 300 Kč, členové 150 Kč
děti 250 Kč, členové 100 Kč

1. turistické trasy

Pojďte s námi do okolí- Z Otrokovic do Otrokovic

Dnes se navzdory špatné předpovědi počasí sešla statečná osma. Už když jsme vycházeli od Billy, začínalo pokapávat. Šli jsme kolem jezírek a potoka k Podražníku, panelovou cestou na Buňov a silnicí dolů směrem na Skály. Tam jsme se rozdělili: jedni šli doleva k dálnici a do Otrokovic, druzí na Skály, kde jsme chvíli pozorovali pasoucí se stádo koní a pokračovali podchodem pod dálnicí ke Štěrkovišti (10 km) a Kubíkem zpět k Bille (13 km). I když téměř celou cestu drobně pršelo, bylo teplo a příjemně.

Labská stezka

Na Seniorskou jízdu po tolik propagované Polabské stezce, cyklostezce číslo 2, která vede podél Labe, až do Hamburku jsme nakonec jeli pouze čtyři. Našim plánem bylo dojet do Drážďan. V sobotu 3. září jsme vlakem dojeli do Dvora Králové. Odtud jsme vyjeli k nejkrásnější přehradě u nás – Les království. Přes krásně opravený Kuks jsme dojeli do prvního noclehu v Jaroměři. Druhý den jsme se vydali přes pevnost Josefov, Hradec Králové, Pardubice do Lázní Bohdaneč. Rovinu podél Labe jsme si zpestřili výšlapem k hradu na Kunětické hoře.

Dámská jízda 2016

Ve středu 24.8. vyrazilo 5 účastnic Dámské jízdy vlakem z Otrokovic do České Třebové. Odtud již na kole do Čenkovic, kde jsme se ubytovaly na chatě téměř na úplném vrcholu lyžařské sjezdovky. Ve čtvrtek jme jely do Žamberka a v pátek do Dolní Moravy. V sobotu jsme s plnou polní dojely až do Olomouce a v neděli do Otrokovic. Jiřina Nováková

Evropský týden mobility 2016

Všechny akce- ať sportovní nebo ne- jsou v rámci Evropského týdne mobility zdarma. Všechny akce najdete na stránkách Městského úřadu Otrokovice.

Pojďte s námi do okolí

17. 9. 2016- Z Otrokovic do Otrokovic
Sraz v 10.00 na zástavce u Billy.
Trasa: Otrokovice,Billa-Tečovice-Podrazník-Sazovice-Buňov-Otrokovice,sokolovna (opékání, koloběžky).(10 km) Vedou Magda Vaclová, Dana Novotná.

15. 10. 2016- Z Kocandy na Chlum
Odjezd z nádraží trolejbusem č. 6 v 9.50.

Bouzov a Velký Kosíř

Sobota 1.10.2016

Odjezd: 8:00 Zlín parkoviště vedle Velkého kina
8:15 Otrokovice zast. MHD u kostela
Návrat: cca 21:00 hod.
Cena zájezdu: dospělí 300 Kč, členové 150 Kč
děti 250 Kč, členové 100 Kč

1. turistické trasy

Seniorská jízda - Polabská stezka na kole

Podle plánu akcí v termínu od 3. - 10. září pořádáme seniorskou jízdu na kolech - Polabskou stezku. Do výchozího bodu a zpět domů pojedeme vlakem. Denní taxa na kole je podle počasí a kochacích zastávek do 70 km. Délka trasy je necelých 400 km. Celou trasu absolvujeme bez doprovodného vozidla jako taškáři - vše co budeme potřebovat si povezeme sami.

Na kole podél řeky Mosely- 2. část

Další dny jsme projížděli typickou německou vinařskou krajinou. Vinice kolem Mosely jsou strmé,
výhradně na skalách, takže se až nezdá možné, kde všude jsou obhospodařovány. Až stojí rozum nad tím, jak lidé na ty strmé skály šplhají! Ve městě Bremm je vinice Calmont- nejstrmější vinice v Evropě (stoupání neuvěřitelných 65- 76 %). A samozřejmě spousta hrázděných domů, opečovávaných s velkou láskou, hradů, zámků a zřícenin. V sobotu jsme dojeli na soutok řeky Mosely a Rýna v Koblenci. Tato část se jmenuje Dreieck a vévodí jí monumentální socha císaře Wilhelma.

Na kole podél řeky Mosely- 1.část

Letos jsme se rozhodli projet dolní část francouzsko-německé řeky Mosely v termínu od 10. do 19. 6. 2016. Začali jsme v historickém francouzském městě Metz. Původně jsme odtud chtěli vyjet na kolech, ale protože stále pršelo, přejeli jsme do Velkovévodství Lucemburského a hlavního města Luxemburg, jehož historické jádro je zapsáno mezi památkami UNESCO. Pro nás Čechy je toto město významné i tím, že je zde pohřben otec českého panovníka Karla IV. Jan Lucemburský.

Janova hora 4.6.2016 - setkání s jubilanty

Tradiční roční setkání oddílu turistů na Janově hoře,spojené s oslavou našich kulatých a půlkulatých jubilantů za rok 2016, se uskutečnilo v sobotu 4.6.2016 na chalupě u Kalíšků. Za veselé atmosféry a pěkného počasí jsme spojeným úsilím i bečku přeprali. Doufáme, že jsme drobnou brigádou alespoň částečně splatili velkou laskavost rodiny Jirky Kalivody, která nám toto tradiční setkání umožnila. Patří jim za to náš velký dík.

Zájezd Mariazell 27. 5. – 29. 5. 2016

Mimořádně vydařený zájezd do oblasti Mariazell (Gemeindealpe, Erlaufsee, Ötschergräben, Bürgeralpe). Pěkné ubytování, skvělé počasí, výborná parta a nádherná příroda… Velký dík organizátorům Magdě a Daně.

Moravský kras

Ve dnech 20. -22.5. jsme byli s koly v Moravském krasu. Základnu jsme měli v penzionu v Jedovnici a odtud vyráželi do okolí. Rozhodli jsme se, že jeskyně známe z dřívějších zájezdů a nebudeme se zdržovat jejich návštěvou. Kolem některých jsme jen projeli. Raději jsme jezdili a kochali se pěknou přírodou a různými památkami. Projeli jsme mimo jiné i Josefovo, Mariánské údolí, údolí Punkvy.Navštívili jsme i některá propadání, mlýny v Ruprechtově a Rudicích a i u nás vyjímečný lom v Rudicích, kde se těžil barevný písek. Také jsme navštívili poutní chrám v Křtinách a podívali se do Macochy.

Na kole do Olomouce v neděli 15.5.

Do Olomouce na kole, zpátky vlakem.
sraz: Otrokovice u lávky v 9.30
trasa: Kroměříž - Chropyně - Tovačov - Dub nad Moravou - Olomouc
délka trasy: 65 km
odjezd vlaků z Olomouce: 13.54 - 15.10 - 15,54 - 17,10 - 17,54
srdečně zve Mirek

Jánošíkovy diery

30. dubna jsme vyrazili na Slovensko do Jánošíkových dier. Všichni jsme prošli kouzelné Dolné diery se spoustou kaskád, vodopádů, lávek a žebříků a divočejší Horné diery s hlubokými roklemi, vodopády a řetězy, které na kluzkých skalách přišly vhod. Potom jsme se rozdělili. První skupina pokračovala dál na Rozsutce a přes Medziholie do Štefanové, druhá skupina přes Boboty do Terchové a třetí skupina sešla do Štefanové. Byl krásný a příjemný den, dobrá viditelnost a Malá Fatra byla se zbytky sněhu nádherná. Určitě se brzy vrátíme.